BG & BRG Wien 3 (HIB) Boerhaavegasse
Boerhaavegasse 15, T +43 (01) 713 44 23, F +43 (01) 714 69 38
Info & Termine   Schule   Kontakt   Aktiv   Kunst & Können
AKTUELL
 
WER WIR SIND
englisch französisch spanisch
italienisch russisch ungarisch
kroatisch polnisch lateinisch
 

DOBRODO©LI U VI©U INTERNATSKU ©KOLU GRADA BEČA

H.I.B. (ime ±kole) je drµavna ±kola drµave Austrije. ©kola je pod pokroviteljstvom ministra prosvjete i omogučava četiri različite vrste ±kolovanja, koje se nakon 8 godina mogu zavr±iti maturom.

 • jezična gimnazija: tu se uči dovoljno latinskog jezika,uz to je jako vaµno da se i "moderni" jezici uče (engleski, francuski, talianski).
 • likovni razred: Glavni predmet likovni se ponđuje sa 5 do 7 sati tjedno. On obuhvača praktične mogučnosti (slikanje, grafiku, fotografiju, video i jo± puno vi±e), zatim teoriju umjetnosti i povijest umjetnosti.
 • glazbeni razred: Glavni predmet je glazbeni i ponuđuje se sa 3 do 5 sati tjedno. Uz to je u ±koli obavezno svirati jedan instrument po izboru.
 • baletni razredi: Raspored sati je usklađen sa onim u baletnoj ±koli Bečke opere i konservatorija grada Beča. Omogučuje se intezivno baletno ±kolovajne i istodobno pohađanje gimnazije.

©TA SE UČENICIMA I RODITELJIMA NAJVI©E SVIĐA U NA©OJ ©KOLI?

 • Obiteljska atmosfera usprkos veličini ±kole (trenutno oko 850 učenika)
 • Internacionalnost kroz asistente stranih jezika i puno učenika iz inozemstva
 • kombinacija predmeta(glazbeni, likovni, balet, "mekani" latinski sa modernim jazicima)
 • različite ponude: 32 predmeta po izboru
  • kreativnosti: zbor, gluma, orkestar, klavir, gitara, E-orgulje, flauta, klarinet, saksofon, bubnjevi, violina, violončelo, pop-glazba,solffegio i pjevanje.
  • sport: ko±arka, nogomet, odbojka, izdrµljivost & snaga & brzina, vjaµbe za ispravno drµanje, jazz-gimnastika.
  • jezici: talianski,ruski,±panjolski
  • dobro za znati: "brza kuhinja" za početnike i napredne, dodatna biologija, satovi politike, informatika, retorika i prezentacije, pisanje na kompijutoru, uvod u znanstvenost
  • posebni satovi: njemačkog jezika za strane učenike
 • Dvori±te sa ko±arka±kim i nogometnim (sa umjetnom travom) igrali±tem
 • Dvije velike dvorane za tjelesni odgoj i jedna dvorana za gimnastiku
 • Kuhinja u ±koli sa raznolikim meniom i za vegetarijance
 • ©kola i internat u jednoj zgradi sagrađena od Otto Glockel, koji je 1919 otvorio na±u ±kolu

(Prievod: Jelena Horvatić 5SV, 1999)